en-USnl-BE
Monday, September 28, 2020
   

Informatie voor familie en belangrijke naasten, zorgverwijzers - professioneel netwerk en externen


Aanmeldingen verlopen via de opnamecoördinatie
050 79 95 69 of opnamevragen@amandus.broedersvanliefde.be. Het opnamebeleid is nog niet volledig genormaliseerd.
Bij een nieuwe opname verblijft de patiënt in quarantaine op de kamer tot uit testing een negatief resultaat blijkt.

Aannemers zijn toegelaten op de campus, maar moeten zich aanmelden aan de receptie. We vragen om voldoende afstand te bewaren (minstens 1,5 meter), handhygiëne toe te passen en een mondmasker te dragen.

Algemene voorzorgsmaatregelen: volg de richtlijnen van de Overheid https://www.info-coronavirus.be/nl/ .

Beeldbellen: als een patiënt/bewoner met zijn netwerk wil beeldbellen, kan dit via Zoom. Externen moeten hiervoor geen software installeren, maar kunnen via smartphone, tablet, laptop,.... beeldbellen door een link aan te klikken die ze krijgen via e-mail.

Bezoek aan bewoners en patiënten is mogelijk volgens een aantal algemene principes en gaat door buiten, in een afgesproken bezoekruimte op de afdeling of een bezoeklocatie buiten de afdeling:
 • Neem telefonisch of via mail contact op met de afdeling als je op bezoek wilt komen
 • Houd voldoende afstand
 • Pas correcte handhygiëne toe voor en na het bezoek
 • Draag een mondmasker
 • Eten en drinken is toegelaten tijdens het bezoek met aandacht voor hygiëne
 • Materiaal, goederen, wasgoed,.... kan afgegeven worden
 • Kom je op bezoek? Neem dan deze brochure met praktische tips voor een veilig bezoek zeker door.

Consultaties: poliklinische patiënten melden zich aan bij het medisch secretariaat.

Covid-19 positieve patiënt? Medewerkers zijn extra alert op mogelijke symptomen van een Covid-19 besmetting. Bij residentiële patiënten met een vermoeden van een Covid-19 besmetting worden getest en verblijven in quarantaine op de kamer tot het testresultaat gekend is. Bij te ernstige somatische ziektesymptomen wordt een opname naar het Algemeen Ziekenhuis georganiseerd. We bespreken met de patiënt de mogelijkheid tot thuisquarantaine in de eigen woonplaats. Quarantaine in het PC Sint-Amandus kan enkel indien
 • de GGZ-problematiek thuisquarantaine niet toelaat (beslissing arts) OF
 • de patiënt heeft geen (t)huis
 • Indien de patiënt zich kan houden de strikte quarantainemaatregel gedurende minstens 7 dagen.
Dag- en nachthospitalisatie mogelijk 
 • dagpatiënten verbonden aan de residentiële afdelingen kunnen vanaf 1/7 opnieuw terecht op de afdeling, maar moeten een mondmasker dragen
 • dagpatiënten van het Dagcentrum
Externe leveranciers zijn toegelaten op de campus, maar moeten zich eerst aanmelden aan de receptie.
We vragen om voldoende afstand te houden (minstens 1,5 meter), handhygiëne toe te passen en een mondmasker te dragen.

Gedwongen opname - zittingen vrederechter: de zittingen gaan door in vergaderzaal Colloquium en voor afdeling Crisisinterventie in de vergaderzaal op de afdeling. De zitting gaat door in aanwezigheid van de patiënt / bewoner (uitgezonderd personen in quarantaine) en de maatschappelijk werker (of een ander teamlid). De familie/gezin kan hier voorlopig niet op aansluiten. Als ze iets willen toevoegen aan het dossier, kan dat via mail naar de griffie; eveline.vandamme2@just.fgov.be 

Geldverkeer:  cash betalingen worden vermeden; vb. betaling van consultaties van poliklinische patiënten verloopt via facturatie

Liftgebruik: bij gebruik van een lift op de campus, slechts betreden met 1 persoon.

Medewerkers maken het verschil: Dagelijks staan meer dan 700 medewerkers klaar om de patiënten- en bewonerszorg in goeie banen te leiden, rekening houdend met de vele maatregelen. De organisatie neemt tal van initiatieven om de vele medewerkers in deze bijzondere periode een hart onder de riem te steken. Zo staan de vertrouwenspersonen klaar voor de medewerkers die in deze moeilijke omstandigheden te kampen hebben met angst of stress.

Opname: zie aanmeldingen  

Recreatie op de campus: recreatieve activiteiten zoals bijvoorbeeld wandelen, fietsen,... op de campus zijn toegelaten.

Solliciteren: Wens je een van onze teams te versterken? Raadpleeg ons vacatureoverzicht en solliciteer online. 

Vrijheden buiten de campus zijn toegelaten zonder begeleiding, na toelating van het team dat een inschatting maakt van de mogelijkheden van een patiënt/bewoner om de maatregelen te volgen die gelden in de maatschappij. Als het team inschat dat het niet mogelijk is om de maatregelen in de maatschappij te volgen, dan kan de patiënt/bewoner de campus enkel verlaten met begeleiding. 
De patiënt/bewoner mag de campus niet verlaten als hij ziektesymptomen vertoont of positief testte in de 14 dagen voor het verlaten van de campus.
Ook externe dagbesteding is mogelijk, na toelating door het team.

Winkel: patiënten en bewoners kunnen bepaalde aankopen doen op het domein van het PC Sint-Amandus (voedingswaren, fruit, rookwaren, verzorgingsproducten, …).

Zorg voor jezelf en voor elkaar!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informatie voor medewerkers

Medisch attest
Ziekte meld je eerst bij je leidinggevende; je medisch attest stuur je op naar personeelsdienst@amandus.broedersvanliefde.be

Mondmaskerbeleid
 • Bewaar zoveel als mogelijk een afstand van 1,5 meter t.o.v. elkaar
 • Houd ook altijd een neusmondmasker bij de hand
 • Draag het neusmondmasker altijd als er onvoldoende garantie is op 1,5 m afstand en minstens:
  • bij het betreden van een gebouw;
  • bij verplaatsingen met 2 of meer personen op het domein;
  • in het restaurant: tot je aan tafel zit (cf. afspraken horeca)
  • bij situaties eigen aan het werk waarbij je de afstand niet kunt bewaren: meekijken op een computerscherm,...
Telewerk

De aanbeveling van de veiligheidsraad om waar mogelijk telewerk te organiseren, wordt gevolgd: voorlopig tot eind augustus. We bevinden ons niet in dezelfde situatie als tijdens de lockdown: maximale behoud van klantgerichtheid, continuïteit en bereikbaarheid is heel belangrijk. De modaliteiten van telewerk zijn dezelfde als tijdens de lockdown.

Quarantaine bij terugkeer uit vakantie? klik hier.

Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Opleidingen   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation