en-USnl-BE
Thursday, September 16, 2021
   

Zomerplan - normaliseringsperiode met geleidelijke versoepelingen

Hieronder kunt u de versoepelingen in het Centrum meevolgen die relevant zijn voor familie, verwijzers en andere externen. Die versoepelingen zijn geënt op de vaccinatiegraad in het Centrum en die van de maatschappij en volgen het zomerplan van de overheid.

De versoepelingen vanaf 9 juni, 1 juli en 30 juli staan hieronder. De volgende versoepelingen gaan in vanaf 1 september en worden op deze pagina opgenomen begin september.

versoepelingen 30 juli

TOEGANG EXTERNEN

30/07/2021

BEZOEK

ZH

PVT

Het op voorhand reserveren/ vast leggen van het bezoekmoment is in functie van de huidige coronamaatregelen niet meer nodig.

Afdelingen denken zelf na of de huidige werkwijze van reserveren nog nodig is (bv. ifv infrastructuur). Het blijft zo dat er slechts bezoek voor 1 persoon tegelijk kan door gaan in de bezoekruimten op afdelingen, maar we willen de extra drempel die het kan betekenen voor sommigen dat men dient te reserveren voor bezoek, laten wegvallen en ruimte laten aan spontaniteit.  De regie over het goede verloop ligt bij de afdeling.

Het registreren van ‘externen’ op je afdeling zoals bezoekers moet ikv contacttracing verder aangehouden worden.

versoepelingen 1 juli

PERSOONLIJKE CONTACTEN / UITGANGEN

1/07/2021

REGISTRATIE  IKV CONTACTTRACING

ZH

PVT

Registratie is enkel nog verplicht voor externen aan het centrum. Externen melden centraal aan en moeten zich steeds aanmelden op een afdeling (aan de verpleegpost). Hier wordt een logboek bij gehouden. Wil er aandacht voor hebben dat deze externen ook nog steeds mondmaskerplicht hebben.

1/07/2021

OPEN IN/UITGANGEN

We adviseren in- en uitgangen nog steeds te beperken. We hanteren standaard 1 vaste in/uitgang waar de ontsmettingszuil is voorzien. Bijkomende in/uitgangen zijn mogelijk, wanneer er een handwaspunt bij voorzien is. We zetten hier in op handen wassen, niet ontsmetten. We moeten vermijden dat flacons handalcohol te vrijelijk beschikbaar zijn in kader van mogelijke risico’s (brandgevaar, inname…). De denkoefening dient in die zin door elke afdeling te worden gemaakt hoe en of uitbreiding van toegangen wordt gemaakt.  


TOEGANG EXTERNEN

1/07/2021

BEZOEK

ZH

PVT

Voor bezoek zijn geen andere regels van tel voor beperkingen op aantallen contacten, dan in de maatschappij. Daarbij blijft reservatie van belang, blijven alle andere regels van tel en houdt men rekening met de kwetsbaarheid van de patiënt.PERSOONLIJKE CONTACTEN / UITGANGEN

1/07/2021

REGISTRATIE  IKV CONTACTTRACING

ZH

PVT

Registratie is enkel nog verplicht voor externen aan het centrum. Externen melden centraal aan en moeten zich steeds aanmelden op een afdeling (aan de verpleegpost). Hier wordt een logboek bij gehouden. Wil er aandacht voor hebben dat deze externen ook nog steeds mondmaskerplicht hebben.

1/07/2021

OPEN IN/UITGANGEN

We adviseren in- en uitgangen nog steeds te beperken. We hanteren standaard 1 vaste in/uitgang waar de ontsmettingszuil is voorzien. Bijkomende in/uitgangen zijn mogelijk, wanneer er een handwaspunt bij voorzien is. We zetten hier in op handen wassen, niet ontsmetten. We moeten vermijden dat flacons handalcohol te vrijelijk beschikbaar zijn in kader van mogelijke risico’s (brandgevaar, inname…). De denkoefening dient in die zin door elke afdeling te worden gemaakt hoe en of uitbreiding van toegangen wordt gemaakt.  


TOEGANG EXTERNEN

1/07/2021

BEZOEK

ZH

PVT

Voor bezoek zijn geen andere regels van tel voor beperkingen op aantallen contacten, dan in de maatschappij. Daarbij blijft reservatie van belang, blijven alle andere regels van tel en houdt men rekening met de kwetsbaarheid van de patiënt.
Versoepelingen 9 juni

PERSOONLIJKE CONTACTEN / UITGANGEN

9/06/2021

UITGANGEN BUITEN HET CENTRUM

ZH

PVT

Afdelingen zijn terug open, zoals pré-corona. We vallen terug op de normale afspraken rond het verlaten van de afdeling.

9/06/2021

THERAPEUTISCH VERLOF

NU ook voor PVT:

Weekends met overnachting zijn terug mogelijk. Het zijn geen uitzonderingen meer. Men gaat enkel naar het eigen thuismilieu.

Het team schat in hoe betrouwbaar deze context, en de betrokken patiënt, zijn op vlak van het zich houden aan coronamaatregelen. 

Weekendvrijheden zonder overnachting: cfr. Nationale regels.

Dit betekent bv. dat onze patiënten een terrasje mogen doen, activiteiten volgens de nationale mogelijkheden op vandaag.

9/06/2021

PERSOONLIJKE CONTACTEN

In kader van bezoek: uitbreiding naar 2 geregistreerde knuffelcontacten (in plaats van 1 vast knuffelcontact, en 1 sociaal contact dat wisselend kan zijn per 2 weken).

TOEGANG EXTERNEN

9/06/2021

BEZOEK

ZH

PVT

In kader van bezoek: uitbreiding naar 2 geregistreerde knuffelcontacten (in plaats van 1 vast knuffelcontact, en 1 sociaal contact dat wisselend kan zijn per 2 weken). Mensen die onder hetzelfde dak wonen, mogen samen op bezoek komen.

De 2 geregistreerde knuffelcontacten kunnen op bezoek op de kamer. We raden dit echter niet aan. Bezoek gaat bij voorkeur door in open lucht of in een voorziene bezoeksruimte.Extra info: 

Aanmeldingen verlopen via de opnamecoördinatie
050 79 95 69 of opnamevragen@amandus.broedersvanliefde.be. Het opnamebeleid is nog niet volledig genormaliseerd.
Bij een nieuwe opname verblijft de patiënt in quarantaine op de kamer tot uit testing een negatief resultaat blijkt.

Algemene voorzorgsmaatregelen: volg de richtlijnen van de Overheid https://www.info-coronavirus.be/nl/ .

Gedwongen opname - zittingen vrederechter: de zittingen gaan door in vergaderzaal Colloquium en voor afdeling Crisisinterventie in de vergaderzaal op de afdeling. De zitting gaat door in aanwezigheid van de patiënt / bewoner (uitgezonderd personen in quarantaine) en de maatschappelijk werker (of een ander teamlid). De familie/gezin kan hier voorlopig niet op aansluiten. Als ze iets willen toevoegen aan het dossier, kan dat via mail naar de griffie; eveline.vandamme2@just.fgov.be


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation