en-USnl-BE
Tuesday, June 2, 2020
   

Informatie voor familie en belangrijke naasten, zorgverwijzers - professioneel netwerk en externen


Aanmeldingen blijven mogelijk en worden beoordeeld door een psychiater en de hoofdarts in functie van dringendheid van de zorgnoden. Contacteer de opnamecoördinatie tel. 050 79 95 69 of via opnamevragen@amandus.broedersvanliefde.be. Bij een nieuwe opname verblijft de patiënt gedurende minimum 7 dagen in quarantaine op de kamer tenzij uit een testing een negatief resultaat blijkt.

Algemene voorzorgsmaatregelen: volg de richtlijnen van de Overheid https://www.info-coronavirus.be/nl/ .

Bezoek: Bezoek aan bewoners en patiënten is in gecontroleerde omstandigheden en onder specifieke voorwaarden mogelijk sinds:

o    18/05/2020 in het PVT

o    25/05/2020 in het ziekenhuis

Contact behouden telefonisch of via multimedia kan ook. Zie ook info ‘wasgoed van de patiënt’. 


Covid-19 positieve patiënt? Medewerkers zijn extra alert op mogelijke symptomen van een Covid-19 besmetting. Bij residentiële patiënten met een vermoeden van corona-infectie, informeren we de interne huisarts, starten we meteen een quarantaine op (persoon blijft op de kamer) en vragen we toestemming om te testen op het covid-19 virus via een staalname. Bij te ernstige somatische ziektesymptomen wordt een opname naar het Algemeen Ziekenhuis georganiseerd. We bespreken met de patiënt de mogelijkheid tot thuisquarantaine in de eigen woonplaats. Quarantaine in het PC St-Amandus kan enkel indien
  • de GGZ-problematiek thuisquarantaine niet toelaat (beslissing arts) OF
  • de patiënt heeft geen (t)huis
  • Indien de patiënt zich kan houden de strikte quarantainemaatregel gedurende minstens 7 dagen.
Dag- en nachthospitalisatie blijft mogelijk (uitgezonderd voor personen ouder dan 65 jaar, voor deze personen geldt een opnamestop):
  • dagpatiënten verbonden aan de residentiële afdelingen worden opgevolgd via telefonische contactname (op de dagen waarop de patiënt voorzien werd aanwezig te zijn). Er is geen toegang tot de afdeling. Indien noodzakelijk, kan een doorverwijzing naar het Dagcentrum besproken worden.
  • dagpatiënten van het Dagcentrum: de opvolging gebeurt bij voorkeur via telefonische contactname (op de dagen waarop de patiënt voorzien werd aanwezig te zijn), of na overleg in het Dagcentrum indien dit noodzakelijk zou zijn. In dat geval zijn er de voorwaarden: volgen van de hygiëne-richtlijnen + patiënt begeeft zich enkel bij aankomst en vertrek op het domein, of onder begeleiding van een medeweker. De dagpatiënt kan een attest ‘essentiële verplaatsing’ verkrijgen via het team om voor te leggen in geval van politiecontrole.
Bij nood aan een gesprek kan steeds de afdeling of het Dagcentrum gecontacteerd worden en staan de hulpverleners klaar met een luisterend oor.
Externe leveranciers zijn niet toegelaten tenzij voor noodzakelijke herstellingen of leveringen. We vragen om voldoende sociale afstand te houden (minstens 1,5 meter) en handhygiëne toe te passen.

Gedwongen opname - zittingen vrederechter: de zittingen gebeuren via videoconferentie in lokaal Colloquium in aanwezigheid van de patiënt / bewoner (uitgezonderd personen in quarantaine) en de maatschappelijk assistent (of een ander teamlid). De familie kan hier niet op aansluiten. De advocaat volgt mee vanuit het eigen kantoor. Er is een tijdschema en alle betrokkenen krijgen per mail een inbellink van de Griffie van het Vredegerecht.

Medewerkers maken het verschil: Dagelijks staan meer dan 700 medewerkers klaar om de patiënten- en bewonerszorg in goeie banen te leiden, rekening houdend met de vele maatregelen. De organisatie neemt tal van initiatieven om de vele medewerkers in deze bijzondere periode een hart onder de riem te steken. Zo staan de vertrouwenspersonen klaar voor de medewerkers die in deze moeilijke omstandigheden te kampen hebben met angst of stress.

Ongeoorloofd verlaten van het PC St-Amandus: patiënten en bewoners die zonder toelating, op eigen initiatief of op vraag van hun naasten het Psychiatrisch Centrum verlaten, mogen niet meer terugkeren. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan de patiënt terugkeren; deze beslissing wordt genomen door de directie en de hoofdarts. Bij terugkeer verblijft de patiënt gedurende minimum 7 dagen in quarantaine op de kamer.

Opname: We passen de maatregelen toe van de overheid. Voor meer informatie, neem contact op met de opnamecoördinatie. Contacteer de opnamecoördinatie tel. 050 79 95 69 of via opnamevragen@amandus.broedersvanliefde.be.

Restaurant / cafetaria is tot nader order gesloten.

Solliciteren: Wenst u een van onze teams te versterken? Raadpleeg ons vacatureoverzicht en solliciteer online. Naderhand contacteren we u voor een selectie-interview.

Stages: De stages die ingepland zijn kunnen doorgaan. Studenten krijgen op de afdeling de nodige richtlijnen i.v.m. voorzorgsmaatregelen. Lees ook de info onder stage-aanbod op de website voor je de stage aanvangt. Richtlijnen voor stagiairs bij ziektesymptomen zijn dezelfde als voor medewerkers. Bij vragen contacteer de introductiebegeleider annelies.vanvooren@amandus.broedersvanliefde.be

Vrijheden: er zijn geen vrijheden buiten de campus voor alle residentieel opgenomen patiënten en alle bewoners. Alle patiënten en bewoners blijven op hun afdeling; verplaatsingen op de campus kunnen alleen onder begeleiding van een medewerker.

Wasgoed van de patiënt: hiervoor mag de campus worden betreden. Maak een afspraak met het team over het tijdstip. De was van een patiënt wordt overhandigd aan de enige inkom/toegang van de afdeling. Het bezoek komt niet binnen. Het tegelijk bezorgen van een minimale hoeveelheid niet-bederfelijke, verpakte voedingswaren / drank is op dat moment mogelijk; binnengebrachte producten worden 1 dag in een afzonderlijk lokaal geplaatst. U kunt een attest ‘essentiële verplaatsing’ verkrijgen via het team (in geval van politiecontrole).

Weekendregeling voor patiënten: therapeutische afwezigheden (zoals op weekend gaan) zijn stopgezet omwille van het risico op externe besmetting met het Covid-19 virus.

Wij zijn voorbereid op het verlenen van de zorg aan Covid-19 positieve patiënten in een aparte quarantaine-afdeling. Deze afdeling kan na beslissing van directie worden opgestart.

Winkel: patiënten en bewoners zijn in de mogelijkheid om bepaalde aankopen te doen op het domein van het PC St-Amandus (voedingswaren, fruit, rookwaren, verzorgingsproducten, …).

Zorg voor jezelf en voor elkaar!

Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation