Opname en kosten

Ontslagzorgplan

Ontslagvoorbereiding is een wezenlijk onderdeel van de trajectbegeleiding van de cliënt. Rekening houdend met de mogelijkheden, noden en wensen, wordt gezocht naar het meest geschikte vervolg op de opname.

Naast elementen van ‘zorg’ (zoals bijvoorbeeld medicatie, voorkomen van herval, een crisisplan, …) gaat dit ook over andere aspecten die voor de cliënt belangrijk zijn, zoals wonen, dagbesteding, werken, vrije tijdsbesteding, geldbeheer, … Dit ontslagzorgplan is gericht op het toekomstig welbevinden van de patiënt en wordt voorbereid samen met mensen die hierin een rol zullen spelen (bijv. familieleden, hulpverleners buiten het ziekenhuis, ….). De psychiater geeft finaal positief advies voor ontslag.

In bepaalde omstandigheden kan worden beslist om de behandeling voortijdig te stoppen. Dit kan op initiatief van het interdisciplinair team en van de patiënt. Dit is een ontslag tegen advies. Bij patiënten met een gedwongen statuut gelden andere afspraken.

De verwijzende arts (bijv. uw huisarts, …) krijgt de eerste dagen na ontslag een verslag over het verloop van de behandeling.