Over ons

Onderzoek

Het PC Sint-Amandus draagt graag bij aan de kennisontwikkeling rond geestelijke gezondheid. We moedigen daarom zowel intern als extern onderzoek aan en bieden de mogelijkheid om (mits aansluiting met onze werking) data te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek. Dit kan in het kader van bachelor- of masterproeven, doctoraatsonderzoek en andere vormen van onderbouwd wetenschappelijk onderzoek.

Wil je een aanvraag indienen of heb je vragen omtrent de procedure? Neem contact op met onze communicatieverantwoordelijke.

Onderzoeken

Bekijk onze lopende onderzoeken.Onderzoeken