Activeringstrajecten

Door middel van activeringstrajecten (AT) proberen we mensen met een Mentale, Medische, Psychische, Psychiatrische en/of Sociale (MMPPS) problematiek opnieuw te begeleiden naar het werkveld.

Via een activeringstraject wordt er ingezet op de drempels die een persoon ervaart om de stap naar (betaalde) arbeid mogelijk te maken. Hierbij wordt er enerzijds ingezet op ervaring op de werkvloer aan de hand van een stage. Anderzijds wordt er begeleiding voorzien op vlak van welzijn (bv. woonbegeleiding, psychische begeleiding). Om dit te realiseren doen we beroep op een netwerk van geëngageerde werk- en zorgpartners in de regio Noord West-Vlaanderen. Voor deze trajecten werken we nauw samen met VDAB/GTB.

PC Sint-Amandus neemt hier verschillende rollen in op. Enerzijds wordt er op casusniveau concreet aan de slag gegaan met cliënten. Anderzijds is PC Sint-Amandus ook penhouder, wat inhoudt dat we verantwoordelijk zijn voor de coördinatie en de budgettering van het project.

Binnen de activeringstrajecten is er dus een nauwe samenwerking tussen werk en zorg. Beide expertises worden gecombineerd en maximaal ingezet. Het doel is om mensen, rekening houdend met hun capaciteiten, terug maximaal te laten participeren in de maatschappij. Werken wordt binnen onze maatschappij gezien als een belangrijke rol voor het individu en kan daarom een waardevolle functie innemen in het herstel-/activeringsproces van dat individu. Wij geloven dat werk niet noodzakelijk geïnstalleerd dient te worden ná een zorgtraject, maar dat werken (in de brede zin van het woord) deel kan uitmaken van het herstelproces. Binnen deze activeringstrajecten worden werk en zorg hand in hand uitgerold.

Bij de start van het activeringstraject was ik heel erg zoekende naar wat ik precies wou doen. Ik probeerde verschillende keer een opleiding hoger onderwijs, maar door stress en angsten voor onbekende en sociale situaties moest ik hier telkens mee stoppen. Ik ben van nature erg onzeker en dat lage zelfbeeld werd lange tijd verder neergehaald door telkens die faalervaringen en een moeilijke thuissituatie.

Het activeringstraject heeft mij heel erg geholpen in mijn zoektocht. Er werd écht naar me geluisterd en ik kon zelf het tempo aangeven. Bij de psycholoog verwierf ik inzichten en vaardigheden in het omgaan met stress en angst en hoe ik mijn focus kan leggen op mijn sterktes. Gelijklopend bepaalde ik met de arbeidscoach een jobmissie uit en gingen we van start met een stage. Hier kon ik werkervaring opdoen in een veilige en ondersteunende omgeving. De succeservaringen die ik op deze stage opdeed in combinatie met de gesprekken met de psycholoog en hun constante onderlinge afstemming, hebben mij echt geholpen om weer perspectief te krijgen op wat ik kan en wil doen.

Isabel, 23 jaar