Vormingen

Binnen PC Sint-Amandus geloven we sterk in de overtuiging dat je je leven lang leert. We werken daarom actief aan een vormingsaanbod voor haar eigen medewerkers.

Johan Van de Putte

Johan Van de Putte (°1963) is psycholoog en psychotherapeut. Hij heeft opleiding gevolgd in verschillende psychotherapeutische benaderingen (cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, hypnotherapie, systeemtherapie, mindfulness, EMDR, narratieve therapie).

Onze visie op leren en ontwikkelen

Binnen PC Sint-Amandus geloven we sterk in de overtuiging dat je je leven lang leert. We werken daarom actief aan een vormingsaanbod voor haar eigen medewerkers.

Er is steevast aandacht voor de inscholing van nieuwe medewerkers, medewerkers in een nieuwe functie of andere werkplek. Onze introductiebegeleider Annelies Van Vooren stelt hiervoor telkens een pakket op maat op. Ook voor studenten die wensen stage te lopen bij ons hebben we een breed aanbod.

Waarom vinden we vorming zo belangrijk?

Dit is staat rechtstreeks in verbinding met twee van onze kernwaarden: deskundigheid en open geest. We kiezen ervoor te investeren in medewerkers, stagiairs en vrijwilligers. We doen dit ongeacht de duur van het contract, de werkbreuk, de werkplek. Wij zijn er namelijk rotsvast van overtuigd dat onze medewerkers het verschil maken. Ze dragen dagelijks bij aan de realisatie van onze missie en de kritische doelstellingen. Hiervoor is het noodzakelijk dat ze op de juiste plaats en het juiste moment de nodige kwaliteiten (kennis, vaardigheden, attitude) kunnen aanwenden.

In onze interne vormingen hanteren we een brede waaier van werkvormen, gaande van een klassikale opstelling tot werkplekleren, e-learning en super-of intervisie. Op de hoogte blijven van vakliteratuur en/of lid zijn van vakverenigingen raden we steeds aan aan onze medewerkers.

Naast ons aanbod voor interne medewerkers besteden we ook aandacht aan vorming voor externen. Eén van onze kernwaarden is immers het leven benaderen met ‘een open geest’: externe vormingen laten ons toe om via deze insteek nieuwe input te krijgen. We investeren tijd om steeds op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg en deze binnen te brengen in onze werking.

Open Dialogue

We zijn bijzonder trots op onze pioniersrol in Open Dialogue. Open Dialogue is een doelgericht systeem van psychiatrische zorg en behandeling, gebaseerd op 30 jaar voortdurend praktijkonderzoek. Daarbij wordt zo snel mogelijk verbinding en samenspraak met álle betrokkenen georganiseerd, brede gesprekken waarin open naar de verschillende ervaringen en perspectieven wordt geluisterd. Op die manier kan ook samen naar mogelijke doelen, krachten, hulpbronnen en andere oplossingen worden gezocht – en kan tijd en toekomst worden gewonnen. Het congres van Open Dialogue vond al meerdere keren plaats binnen ons centrum.

Tot slot investeren we ook in onze eigen medewerkers en in hun docentenrol. We hebben een eigen coach-netwerk van medewerkers die zich verdiepen in hun eigen veld van expertise en dit delen met een brede waaier aan medewerkers.

Deze opleiding gaf ruimte om onze eigen ervaringen te delen, wat een aangename dynamiek creëerde in de groep. Een absolute aanrader!

Elke, PC Sint-Amandus

Vragen omtrent vorming?

Neem contact op met Lynn Van Houcke, coördinator Leren & Ontwikkelen.

Stuur een e-mail