Onze visie op zorg

PC Sint-Amandus is een actieve partner in de huidige evolutie van vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg, en werkt nauw samen met andere partners, onder andere met het Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen.

Binnen PC Sint-Amandus streven we ernaar de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen. Door het opbouwen van transmurale zorgnetwerken wordt telkens bekeken of een volledige opname van de cliënt kan voorkomen of verkort worden.

Binnen dit maatschappelijke kader zien we gespecialiseerde behandeling op maat hand in hand gaan met krachtgerichte herstelondersteuning. Daarbij wordt oprechte samenwerking als een essentiële voorwaarde gezien, op verschillende niveaus: tussen de cliënt en verschillende interdisciplinaire behandelaars, met de naastbetrokken omgeving, en met externe partners.