Waarom werken bij ons?

Het centrum kiest en staat voor een mensgerichte aanpak in een professionele, warme omgeving.

Het zijn in de eerste plaats de medewerkers die het verschil maken bij het aanbieden van een kwaliteitsvolle en mensgerichte zorg. Dat vertaalt zich in een beleid dat inspeelt op de autonomie en verantwoordelijkheid van medewerkers, dat hun betrokkenheid en engagement versterkt en dat hun talenten en competenties verder ontwikkelt. We geloven dat deze visie op medewerkers zal bijdragen in de manier waarop de medewerkers op hun beurt met zorgvragers, met netwerken van zorgvragers, met externe (professionele) partners evenals met collega’s (over alle departementen heen) zullen samenwerken.

Onze troeven

Een gevarieerd loonpakket

 • Verloning volgens de sectorale barema’s
 • Maaltijdcheques
 • Gratis hospitalisatieverzekering en de mogelijkheid om gezinsleden aan te sluiten aan een voordelig tarief
 • Groepsverzekering voor leidinggevenden
 • Eindejaars-en attractiviteitspremie
 • Vakantiegeld
 • Voordeeltarief bij collectieve lichamelijke ongevallenverzekering privaat leven
 • Tegemoetkoming woon-werkverkeer en terugbetaling openbaar vervoer
 • Aantrekkelijke fietsvergoeding
 • Mogelijkheid tot fietslease
 • Bedrijfsrestaurant met maaltijden aan een voordelig tarief
 • Toegang tot een voordelenplatform die korting biedt bij allerhande bedrijven

Een job met perspectieven

 • Voor elke nieuwe medewerker voorzien we een persoonlijk inscholingsplan
 • Verschillende opleidingsinitiatieven om jezelf verder te ontwikkelen doorheen je ganse loopbaan
 • Mogelijkheden om zowel horizontaal als verticaal door te groeien
 • Er is ruimte voor initiatief en om verantwoordelijkheid op te nemen
 • Diverse (nieuwe) projecten waar je aan kunt meewerken volgens jouw interesses en talenten

We werken met medewerkers voor medewerkers

 • Onze waardengerichte organisatiecultuur geeft sterk richting op de manier waarop we met mensen samen op pad gaan
 • We dragen zelfzorg en zorg voor elkaar hoog in het vaandel
 • Samenwerken is cruciaal binnen onze werkingen. Daarom gaat veel aandacht naar teambuildingsactiviteiten en andere verbindende initiatieven

We hebben aandacht voor het evenwicht werk-privé

 • Vlot bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer
 • We hebben aandacht voor een gezonde en evenwichtige werkroosterplanning
 • 19 wettelijke en 5 bijkomende vakantiedagen
 • 13 ADV-dagen bij een voltijdse tewerkstelling
 • Eindeloopbaandagen voor 45+’ers
 • Een soepel beleid inzake toepassing van tijdskrediet, thematisch verlof en Vlaams opleidingsverlof

Als ervaren partner in de geestelijke gezondheidszorg maken we deel uit van verschillende netwerken en zijn we sterk geconnecteerd met andere organisaties. Neem hier een kijkje om meer te weten te komen over onze connecties.

Je eerste stappen binnen PC Sint-Amandus

Een goed onthaal, een passende inscholing en een geleidelijke integratie binnen de werkgemeenschap zorgen ervoor dat je loopbaan als nieuwe medewerker op een positieve wijze van start gaat.

Onthaal

We hechten veel belang aan je verwelkoming binnen onze organisatie. Niet alleen onze introductiebegeleider maar ook je directe leidinggevende en de directie vervullen hierin een belangrijke rol. De eerste weken van je tewerkstelling maken we je wegwijs in onze opdrachtsverklaring en in de missie van de Broeders van Liefde, alsook in onze strategische keuzes en actuele beleidslijnen.

PC Sint-Amandus is een mensgerichte organisatie en als medewerker voel je dit vanaf het eerste moment. Naast het onthaal op de afdeling ontmoeten we je op een onthaaldag waarin tal van onderwerpen worden belicht zoals de voorstelling van de syndicale organisaties, het belang van patiëntveiligheid en welzijn op het werk, … Uiteraard staan we ook stil bij personeelsaangelegenheden zoals arbeidstijdbeheer, verzekeringen, vorming, …
Kortom, we vinden het belangrijk dat medewerkers zich welkom voelen en zich goed kunnen aarden!

Onze inscholingsprogramma’s

We organiseren een uitgebreid inscholingsprogramma voor alle nieuwe medewerkers. Zo verwerf je de nodige competenties (kennis, vaardigheden, attitudes) om je specifieke job binnen redelijke termijn succesvol uit te oefenen. Het inscholingsprogramma belicht alle facetten die voor jouw functie belangrijk zijn en situeert zich op drie niveaus: centraal, departementeel en op het niveau van de werkplek.

Integratie in de werkgemeenschap

Van de échte werksfeer proeven binnen PC Sint-Amandus, dat gebeurt natuurlijk op de werkvloer zelf. Elke afdeling of dienst heeft zijn eigen afdelingsvisie-en cultuur. Het werken met die specifieke doelgroep zal precies daar aan bod komen. Onder supervisie van je leidinggevende en met de ondersteuning van je peter of meter krijgt je introductie een persoonlijke touch en wordt elk moment een leermoment.

Gedurende je gehele loopbaan zal je leidinggevende je eerste aanspreekpunt zijn. Het is diens expliciete opdracht om je integratie in de job en het centrum op een coachende wijze te ondersteunen. Bij aanvang en tijdens je proefperiode zijn er dan ook een aantal expliciete momenten waarbij je samen met hem of haar ‘formeel’ stilstaat bij de samenwerking en deze evalueert. Vanuit deze gesprekken worden ontwikkelingsnoden en verwachtingen in kaart gebracht die hun opvolging kennen binnen een persoonlijk ontwikkelingsplan. Wij hechten hierbij veel belang aan jouw inbreng.