Over ons

Solidariteit

In het PC Sint-Amandus is solidariteit een fundament van wie we willen zijn. We vinden het belangrijk solidair te zijn met de mensen zowel dicht bij ons als ver van ons, het materieel en/of mentaal minder goed hebben.

Solidariteitsacties

We blijven niet steken in loze woorden. Onze werkgroep solidariteit houdt ons begeesterd via de organisatie en coördinatie van talrijke solidariteitsacties. Zo organiseerden we in het verleden reeds een wijn-en soepverkoop. Daarnaast vinden er ook jaarlijkse terugkerende acties plaats, zoals een BBQ, de sobere maaltijd en een solidariteitsmarkt.

Doelstellingen van onze acties

We beogen drie belangrijke doelstellingen met deze activiteiten:

  • Verbinding: Activiteiten brengen medewerkers en cliënten samen. Dit is verbindend en maakt ons als werkgemeenschap sterker.
  • Aansprakelijkheid: We maken onze medewerkers en cliënten bewust van het feit dat we deel uitmaken van een grote mensengemeenschap, én dat er buiten onze eigen gemeenschap ook heel wat mensen leven die minder kansen hebben dan wij. Wij doen dit door projecten van de NGO Fracarita Belgium voor te stellen. Jaarlijks wordt een bepaald project in de kijker gezet, wat wij de ‘de Zuidactie’ noemen.
  • Delen met elkaar: we proberen via deze activiteiten geld in het laadje te krijgen

Wat doen we met de opbrengsten?

Een deel van de opbrengsten die we via onze acties hebben gerealiseerd schenken wij elk jaar aan een specifiek project van onze NGO Fracarita Belgium. Fracarita Belgium is de ngo voor internationale samenwerking van de Belgische Broeders Van Liefde. Sinds haar oprichting in 1967 (onder de naam Caraes) ondersteunt Fracarita Belgium de projecten van de congregatie in Afrika, met focus op het Grote Merengebied. Occasioneel worden ook projecten in Azië en Latijns-Amerika ondersteund. Deze projecten situeren zich binnen de drie domeinen van (1) de geestelijke gezondheidszorg, (2) zorg voor personen met een beperking en (3) onderwijs en opleiding.

De provincie West-Vlaanderen ondersteunde onze solidariteitsacties reeds meerdere keren via een bijdrage voor de projecten in het Zuiden.

Daarnaast is een deel van de opbrengsten bedoeld voor de ondersteuning van het psychiatrisch ziekenhuis waarvan PC Sint-Amandus het peterschap hebben opgenomen, l’Hôpital Neuropsychiatrique Caraes Ndera. Dit psychiatrisch ziekenhuis maakt deel uit van de groep Broeders van Liefde en is een baken in de geestelijke gezondheidszorg van Rwanda. Ndera is gelegen tegen de hoofdstad Kigali. Naast materiële ondersteuning (bv. inrichting van de ziekenhuiskeuken) hebben wij de laatste jaren financiële ondersteuning gegeven aan het ziekenhuis in het kader van de ontwikkeling van ergotherapeutische activiteiten. Zo hebben wij enkele jaren een deel van het loon van de eerste Rwandese afgestudeerde ergotherapeut betaald. Op die manier had het ziekenhuis de kans om de meerwaarde van ergotherapie te kunnen bewijzen en op die manier structurele overheidsfinanciering voor het aanwerven van ergotherapeuten te bekomen.