Leveranciers en aannemers

Wettelijke bepalingen

Om je volgens de wettelijke bepalingen (wetgeving ‘Werken met derden’) te informeren over de risico’s van ons centrum, de geldende afspraken en procedures, bieden wij onderstaande documenten aan:

Werken op de campus

Elke firma die werken komt uitvoeren, is verplicht zich eerst aan te melden aan de receptie in gebouw Sint-Amandus. Daar moet het logboek ingevuld worden en zal men eventueel instructies en/of sleutels krijgen. Na het beëindigen van de opdracht, is men opnieuw verplicht om naar de receptie te gaan om zich af te melden en (eventueel) sleutels terug te bezorgen.

Wat verkeer betreft, vragen we rekening te houden met onze verkeersregels rond snelheidsbeperking, voorrangsregels, geen draaiende motor tijdens leveringen.