Psychiatrisch Verzorgingstehuis

De PVT’s bieden een familiale en gezellige woonomgeving aan met herstelondersteunende begeleiding, en dit voor mensen met langdurige psychiatrische problematiek.

Wonen in het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)

De PVT’s bieden een familiale en gezellige woonomgeving aan met herstelondersteunende begeleiding, en dit voor mensen met langdurige psychiatrische problematiek. Het gaat om een wooncontext die de nodige bescherming, verbinding en comfort biedt aansluitend bij de wensen en noden van de bewoner. Er is aandacht voor persoonlijke ruimte en mogelijkheid tot ontmoeting. De bewoners worden gestimuleerd tot deelname aan activiteiten zowel binnen de woonomgeving en in de maatschappij.

Er is woongelegenheid in Torhout (PVT De Ent) en in Beernem (PVT Aanwijs). De graad van begeleiding is verschillend naargelang de locatie. We zoeken dan ook samen naar het meest geschikte verblijf.