Heb je bemerkingen, suggesties of klachten?

We vinden het belangrijk dat je bemerkingen, klachten of suggesties tot bij ons komen.

Wil je iets melden dat beter kan? Loopt iets niet zoals gewenst? Voor bemerkingen, klachten of verbetersuggesties over de opname, de begeleiding, de afdelingswerking kan je in eerste instantie terecht bij het team, de leidinggevende of de arts van de afdeling. Als je van mening bent dat je bemerkingen, suggesties of klachten nog onvoldoende beantwoord zijn, kan je een afspraak maken met de directie via 050 79 95 00 of via mail naar info@amandus.broedersvanliefde.be.

Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de Onafhankelijke Ombudspersoon Geestelijke Gezondheid, die volledig onafhankelijk van het ziekenhuis werkt. De ombudspersoon zal samen met jou op zoek gaan naar een bevredigende oplossing.