Wat breng je mee bij opname?

Wat breng je niet mee?

  • Alcohol, drugs en niet-voorgeschreven medicatie zijn niet toegestaan.
  • Medicatie wordt door PC Sint-Amandus voorzien. Breng geen ‘thuismedicatie’ mee en gebruik die niet tijdens uw opname. Neem enkel de medicatie in die voorgeschreven is (en verstrekt) door uw behandelend arts in het PC Sint-Amandus.
  • Om veiligheidsredenen is het beter om scherpe voorwerpen zoals messen of scharen thuis te laten of bij opname in bewaring te geven aan een medewerker van je afdeling.
  • Waardevolle voorwerpen en grote sommen cash geld.
  • Elektrische toestellen die bedoeld zijn om warmte te produceren zijn verboden.

Je blijft verantwoordelijk voor je goederen. PC Sint-Amandus is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging. Bij uitzondering kan je goederen in bewaring geven (hiervoor wordt een schriftelijke overeenkomst afgesloten). De voorziening beschikt steeds over de mogelijkheid de overeenkomst tot bewaargeving op te zeggen. Voor meer informatie kan je terecht bij de maatschappelijk werker van je afdeling.

Wie verwittigen bij opname?

Het is belangrijk dat een aantal instanties op de hoogte gebracht worden van je opname. Je wordt hierbij geholpen door onze medewerkers.

  • Het ziekenfonds
  • De verzekeringsmaatschappij
  • De huisarts
  • De werkgever of school