Ons centraal aanbod

Het centraal aanbod biedt mogelijkheden voor diversificatie in het behandel-en activiteitenaanbod vanuit het individuele traject van de cliënt. Dit gaat van deskundig somatisch advies, kinesitherapie, vakspecialistische behandeling en begeleiding tot support bij existentiële vragen, begeleiding in tijdsbesteding en ontmoeting.