Zorgprogramma Psychiatrisch Ziekenhuis

Consultatie

De polikliniek van PC Sint-Amandus biedt de mogelijkheid op consultatie te komen bij een psychiater.

Wat bieden we?

In de polikliniek van het PC Sint-Amandus kan iedereen met een psychiatrische zorgvraag terecht. Tijdens de eerste  consultatie(s) zal de psychiater – samen met de zorgvrager – de zorgvraag zo goed mogelijk in kaart brengen. Daarna geeft de psychiater een psychiatrisch advies met eventueel een voorstel tot behandeling. Een behandeling en/of verdere opvolging door de psychiater kan in de polikliniek, maar kan eventueel ook door de professionele verwijzers (de huisarts en/of psycholoog of psychotherapeut). Elke individuele vraag wordt maximaal afgestemd met het bestaande zorgverleningsnetwerk.

De polikliniek biedt ook ambulante nazorg voor volwassenen die een residentiële opname in het centrum achter de rug hebben.

Een afspraak maken

Een afspraak maken bij een psychiater van de polikliniek kan op eigen initiatief, na verwijzing via een (huis)arts, een psycholoog of psychotherapeut, een mobiel crisisteam, een mobiel behandelteam, of een andere dienstverlenende instantie (OCMW, CAW, CGG …).

Wat breng je mee op je eerste afspraak

  • Identiteitskaart
  • Sta je niet zelf in voor de betaling van je consultatie, breng dan de contactgegevens van je financieel begeleider (bewindvoerder, OCMW/CAW, schuldbemiddelaar, voogd,…) mee bij je eerste consultatie

Locatie

Consultaties gaan door op de campus van het PC Sint-Amandus in Beernem. Meld u aan in gebouw Reigerlo E.

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Amandus 
Reigerlostraat 10 
8730 Beernem 

Ligging en bereikbaarheid