Terug naar overzicht
  • Beleid en kwaliteit, Campusleven, Organisatie, Zorg
  • 3 mei 2023

16 mei 2023 – 20u – OC. De Kleine Beer : “Een masterplan voor het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Amandus”

De directie van Sint-Amandus nodigt alle inwoners, beleidsmakers, adviesorganen en verenigingen van Beernem graag uit voor een presentatie van haar huidige en toekomstige opdracht als psychiatrisch ziekenhuis en de vertaling ervan in een ruimtelijk en infrastructureel masterplan.

Meer info
Masterplan

De geestelijke gezondheidszorg heeft de laatste decennia belangrijke veranderingen en ontwikkelingen ondergaan. Nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben ervoor gezorgd dat een
opname en behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis vandaag – en nog meer in de toekomst – op een andere manier invulling krijgen. Crisiszorg en korte hoog-intensieve behandeling met een ontslag naar de thuissituatie zijn hierbij centrale uitgangspunten.

Om deze kernopdracht als psychiatrisch ziekenhuis ook in de toekomst te kunnen blijven opnemen, maar ook omwille van nog enkele andere maatschappelijke verwachtingen, werd een
ruimtelijk en infrastructureel masterplan opgemaakt van de campus voor de komende 20 jaar.

Concreet gaat het over de toekomstige ontwikkelingen op vlak van gebouwinfrastructuur, groenaanleg (ontharding en herstel lanen), wegen, toegankelijkheid, enz. Dit masterplan houdt in de eerste plaats rekening met de functie van het ziekenhuis maar ook met andere aspecten zoals erfgoed, landschapsontwikkeling, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, financiële mogelijkheden en veiligheid. In de presentatie die de directie zal geven, worden alle invalshoeken belicht en worden de plannen in al hun facetten voorgesteld. Er is nadien mogelijkheid  tot vraagstelling en ontmoeting.

Locatie: O.C. De Kleine Beer – Theaterzaal – Start om 20u – Gratis mits registratie.

Voor meer info: info@amandus.broedersvanliefde.be

 

QR code uitnodiging

Gratis voorstelling mits reservatie via www.beernem.be/Tickets
of via deze QR – Code