Terug naar overzicht
  • Beleid en kwaliteit, Organisatie
  • 17 juni 2024

Een terugblik naar 2023 via ons jaarverslag

Met het publiceren van ons jaarverslag nemen we even de tijd om terug te blikken op de realisaties van het voorbije jaar. De inzet voor het aanbieden van kwaliteitsvolle zorg en begeleiding van patiënten en bewoners vormt de basis van onze dagelijkse werking. Daarnaast belichten we graag enkele projecten en prestaties die kleine of grotere mijlpalen betekenen in onze organisatie.

Meer info
Jaarverslag 2023

Het ontvangen van ons gouden Qualicor-accreditatielabel was een positieve bevestiging en erkenning van ons streven naar kwaliteitsvolle zorg. Ook de goedkeuring van ons individueel zorgstrategisch plan door de overheid biedt toekomstperspectief voor ons centrum. Dat de actieve betrokkenheid van familie en naasten doorheen het zorgproces stilaan aan belang wint, blijkt uit onze deelname aan de familietevredenheidsmeting en de uitbouw van onze kindvriendelijke familieruimte.

Wat binnen ons centrum gerealiseerd wordt, is geen werk van individuen, maar van gebundelde krachten en expertise van betrokken teams en vaak ook externe (netwerk)partners. We zijn dankbaar voor deze inzet en verbondenheid.

Klik hier om het jaarverslag van 2023 te bekijken.