Terug naar overzicht
  • Beleid en kwaliteit, Vorming, Zorg
  • 5 augustus 2022

Mentaal welzijn en levenshygiëne binnen PC Sint-Amandus

PC Sint-Amandus prioriteert diversificatie in het behandel- en activiteitenaanbod vanuit het individuele traject van de cliënt. Dit gaat van deskundig somatisch advies, kinesitherapie, vakspecialistische behandeling en begeleiding tot support bij existentiële vragen, begeleiding in tijdsbesteding en ontmoeting. Begeleiding in de levenshygiëne van cliënten staat hierin centraal. Ook voor haar medewerkers werkt het centrum continu aan een ondersteuningsaanbod rond mentaal welzijn.

Meer info

Hoe gaat PC Sint-Amandus aan de slag met mentaal welzijn voor haar cliënten én medewerkers? We laten volgende medewerkers aan het woord:

  • Johan Vandeputte, Vormings-en beleidsondersteuner
  • Joeri Vermeersch, Diensthoofd Motorisch Centrum
  • Karolina Nowicka, Verpleegkundige afdeling De CAAI en yoga-therapeute
  • Lien Decorte, Adjunct-Directeur Zorg

Lees hier het volledige interview, of blader door ons gloednieuw magazine ‘Amandus’.