Terug naar overzicht
  • Beleid en kwaliteit, Campusleven, Organisatie, Zorg
  • 24 februari 2022

Opening van vernieuwd gebouw Sint-Jozef – afdeling De Bron: “Patiënt en netwerk centraal”

Na ruim 16 maanden van ingrijpende verbouwingswerken, kan het interdisciplinaire behandelteam van afdeling voor psychosezorg De Bron (opname- en behandelafdeling) opnieuw haar intrek nemen in gebouw Sint-Jozef. De afdeling werd zo heringericht dat ze haar officiële erkenning én werking als ID-afdeling (afdeling voor geïntensifieerde zorg) nog beter gaan realiseren. Op 22 februari 2022 werd het gebouw feestelijk opengesteld voor bezoekers. Via een uitgestippeld parcours in het gebouw kregen medewerkers en genodigden meer zicht op de werking van ID-afdeling De Bron.

Meer info

Afdeling De Bron beschikt over een erkenning van 28 ID-bedden voor mensen met een psychose, en bestaat uit een gesloten, semi-open en open gedeelte. Twee ID-bedden worden voorbehouden voor een eventuele noodzakelijke opschaling van de zorg voor één van de maximum 26 aanwezige patiënten. Het toezicht en de ondersteuning die de patiënt er ontvangt, wordt dan ook geïntensifieerd. Naast een verhoogde personeelsomkadering is ook de infrastructuur uitgerust met nieuwe/vernieuwende kamerconcepten. Tenslotte is er ook een infrastructurele vertaling die het belang van de participatie van de familiale netwerken van de opgenomen patiënten onderstreept door onder andere een aangepaste opname-omgeving en de mogelijkheid tot rooming-in (familielid kan bij de patiënt aanwezig zijn/overnachten).

 

Aan het interdisciplinaire team van De Bron: Veel succes in de verdere implementatie van deze geïntensifieerde werking!

Bekijk hier de FOCUS WTV-rapportage!