Terug naar overzicht
  • Literatuur en cultuur, Vorming, Zorg
  • 19 september 2022

Voorstelling en uitwisseling IRIS-project en bespreking thema online misbruik

IRIS staat voor Integrale Respons op Intrafamiliaal Seksueel misbruik. Dit project, opgenomen binnen het actieplan Seksueel Geweld vanuit het Kabinet Justitie en Handhaving, is sinds september 2021 opnieuw van start gegaan in de gerechtelijke afdeling Brugge.
IRIS heeft tot doel een geïntegreerd plan uit te werken voor alle betrokkenen met het oog op veiligheid en zorg en dit in samenwerking met alle dossierbehandelaars. IRIS staat voor een duurzaam traject, wat uitgebouwd wordt in samenwerking met zowel het justitiële als het hulpverleningslandschap. Twee contextbegeleiders binnen het IRIS-project zijn gehuisvest in PC Sint-Amandus campus Beernem. Zij worden gedetacheerd vanuit Fides (afdeling voor plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag) Residentieel maar volgen ook heel wat casussen op vanuit Fides Ambulant.

Meer info

Op vrijdag 16 september vond in PC Sint-Amandus een uiteenzetting plaats van het IRIS-project aan leden van de Strafuitvoeringsrechtbanken vanuit heel Vlaanderen. Aansluitend kregen de deelnemers een rondleiding op de residentiële afdeling ’FIDES’, waarna een uitwisseling volgde over hoe preventief en responsief reageren op online seksueel misbruik.

 

Tijdens de rondleiding op FIDES werd een tekst voorgelezen van Bert Decavel, gepensioneerd afdelingshoofd FIDES Residentieel.  Dit verhaal vertelt over de appelboom die Bert naliet aan afdeling FIDES. Om de cliënten te laten participeren hebben zij zelf kort de therapieën beschreven. Ook deelde één cliënt zijn verhaal aan de hand van het verhaal over de appelboom. Benieuwd naar het verhaal van ‘Berts boom’? Lees het hier.

I.R.I.S project