Een nieuw masterplan

Het Masterplan infrastructuur van PC Sint-Amandus voorziet een volledige herziening van de campus op vlak van infrastructuur, mobiliteit en groen- en omgevingsaanleg. Doorheen de jaren (vooral in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw) werden heel wat gebouwen opgetrokken en verbouwd waardoor zowel het beeld van de campus als de architectuur van de gebouwen fragmentair van karakter is.

We willen terug werk maken van een serene campus die een healing environment creëert. Daarbij komen niet alleen de gebouwen (exterieur en interieur) maar ook zaken zoals mobiliteit en groen aan bod. De afgelopen jaren heeft het centrum een aantal ingrepen ondernomen (bv. weren van gemotoriseerd verkeer van de campus, verwijderen van niet-streekeigen groen,…) waardoor de campus reeds een ander aanblik gekregen heeft.

Op vlak van infrastructuur heeft de directie een plan uitgewerkt waardoor er meer clustering van zorgafdelingen komt (o.a. belangrijk i.k.v. duurzaamheid) en van de logistieke diensten. Hierbij hanteerde de directie 4 invalshoeken:

  • Wat vraagt de zorg?
  • Wat is financieel mogelijk?
  • Wat is technisch/infrastructureel mogelijk?
  • Hoe kunnen we de campus op esthetisch en architecturaal vlak versterken?

Het centrum werkt in dit plan nauw samen met architectenbureau’s ArchiPL uit Gent en VK Architects & Engineering uit Roeselare. Voor de omgeving gaat het centrum te rade bij landschapsarchitect Andy Malengier uit Zonnebeke. Verder houdt het centrum nauwe contacten met de Gemeente Beernem en met Raakvlak die over het onroerend erfgoed gaat.

Geïnteresseerd in meer informatie? Contacteer Luc Debruyckere, facilitair directeur.