Zorgprogramma Psychiatrisch Ziekenhuis

De Bron

Afdeling voor volwassenen met een psychotische kwetsbaarheid.

Een vraag?

Bel of mail naar onze afdeling.

Afdelingshoofd
Hilde Christiaens

Maatschappelijk werker
Kjell Debacker

Wat doet deze afdeling?

Afdeling De Bron is een opname- en behandelafdeling voor volwassenen tot 65 jaar met een psychotische kwetsbaarheid soms in combinatie met een andere psychiatrische problematiek. 

We bieden zorg op maat en houden daarbij rekening met het tempo en de mogelijkheden van de zorgvrager en zijn context. Daardoor is de duur van de opname variabel, van enkele weken tot maximaal 1 jaar.

Tijdens de opname proberen we een globaal beeld te krijgen van de patiënt en zijn situatie. Ook de context, eventuele vrienden en familie kunnen expliciet in het traject betrokken worden. Samen streven we naar het herwinnen van maximale kwaliteit van leven en een hernieuwde autonomie, zodat de zorgvrager opnieuw een wenselijke rol kan opnemen in de maatschappij. Bij voorkeur oriënteren we mensen terug naar hun oorspronkelijke thuismilieu. Indien dit niet (meer) mogelijk is, gaan we samen op zoek naar alternatieve woonvormen. Hiervoor werken we samen met diverse partners in het zorglandschap zoals initiatieven voor beschut wonen, mobiele zorgteams aan huis,… Voor sommigen kan oriëntatie naar afdeling de Stroom (afdeling voor een langere behandeltermijn) een gepast antwoord bieden.

Afdeling De Bron vormt samen met afdeling De Stroom de cluster psychosezorg.

Wie kan bij ons terecht?

Op afdeling De Bron kunnen volwassenen tot 65 jaar* met een psychotische kwetsbaarheid terecht, eventueel in combinatie met een andere problematiek zoals middelenafhankelijkheid, een autismespectrumstoornis of persoonlijkheidsproblematiek. De psychotische kwetsbaarheid moet evenwel primair zijn**.

*Wie 65 jaar is of ouder of op latere leeftijd een psychiatrisch ziektebeeld ontwikkelt, kan terecht op afdeling Oase 1, de opname- en behandelafdeling voor ouderen. 
**Patiënten bij wie naast psychose een andere problematiek primeert, verwijzen we bij aanmelding door naar andere gespecialiseerde afdelingen binnen het ziekenhuis, zoals afdeling De Oever als middelenafhankelijkheid op de voorgrond komt, afdeling De Palissant als een verstandelijke beperking domineert of afdeling pIZa als ontwrichtend gedrag in combinatie met middelenafhankelijkheid de opstart van een behandeling op De Bron moeilijk maakt. 

Waaruit bestaat onze zorg?

We bieden een individuele behandeling en begeleiding aan, op maat van de patiënt en zijn of haar context. De zorgomkadering laten we zo nauw mogelijk mee variëren met de begeleidingsnood die de persoon op elk moment heeft, gaande van het aanbieden van een prikkelarme ruimte met intensieve begeleiding in een hoger beveiligde zorgomgeving, tot hulp bij de integratie in de maatschappij.

De therapeutische visie is eclectisch: we verenigen allerlei ideeën door te denken vanuit het meest wezenlijke kenmerk van de psychose, nl. de breuk die de psychotische persoon maakt met de realiteit. Zo combineren we psychoanalytisch begrip, ‘onthaal’ uit de institutionele psychotherapie, open dialogue gezinsgesprekken, dagelijkse verpleegkundige begeleiding geïnspireerd op M. Mahler, een familiewerking aanleunend bij zelfhulpgroepen … .

Houvast en ruimte zijn twee belangrijke begrippen in de behandeling. We maken ruimte voor de patiënt om een eigen mening te uiten, eigen verlangens verder te ontwikkelen en te investeren in het leven buiten het ziekenhuis. Het team biedt houvast door ondersteuning en regelmaat. Ook lichamelijke gezondheid is een aandachtspunt.

Tijdens de behandeling verwachten we participatie van de patiënt en blijvende betrokkenheid van familie en netwerk. Daarvoor passen we de open dialogue methodiek toe. Waar de banden met de familie weggevallen zijn, proberen we die te herstellen.

Info en bezoekuren

Van maandag tot vrijdag:
(Ten vroegste) vanaf 16 u. (dus na therapie-uren)

Weekend en feestdagen:
Doorlopend van 10 u. tot 20.30 u.

U kunt ook een afspraak maken voor bezoek op een ander moment.

Locatie

Afdeling De Bron is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in Beernem.

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Amandus 
Reigerlostraat 10 
8730 Beernem 

Bemerkingen, suggesties of klachten

Meer info