Zorgprogramma Psychiatrisch Ziekenhuis

De Oever

Afdeling voor volwassenen met een alcohol-, medicatie- en/of illegale drugverslaving.

Een vraag?

Bel of mail naar onze afdeling.

Afdelingshoofd
Yves Vandekerckhove

Therapeutisch coördinator
Lisbeth Scherpereel

Afdelingsarts
dr. Geert Bosma

Maatschappelijk werker
Elisa Vandaele
Philip Claeys
Gitte Vandecasteele

Wat doet deze afdeling?

Afdeling De Oever is een gespecialiseerde opname- en behandelafdeling voor volwassenen met een alcohol-, medicatie- en/of illegale drugverslaving.

De afdeling biedt korte, middellange en lange behandeling en begeleiding aan. Tijdens het behandeltraject werken we in verschillende stappen – gaande van ontwenning en behandeling tot reïntegratie – naar een nuchter en clean leven.

Bij voorkeur oriënteren we patiënten na hun opname naar hun oorspronkelijke thuismilieu al dan niet met de nodige ondersteuning. Als dat niet (meer) mogelijk is, gaan we samen op zoek naar alternatieve woonvormen. Hiervoor werken we samen met diverse
partners in het zorglandschap.

De duur van de opname varieert afhankelijk van de zorgvraag, maar is altijd van tijdelijke aard en wordt aangepast aan het tempo van de patiënt.

Wie kan bij ons terecht?

Volwassenen die geen controle meer hebben over het gebruik van alcohol, medicatie en/of illegale drugs, waardoor er schade optreedt op verschillende levensdomeinen, kunnen bij ons terecht*.

We verwachten van patiënten dat ze bereid zijn om te ontwennen, substitutieproducten af te bouwen tot nul en daarvoor maximaal samenwerken met het interdisciplinair team. Middelen binnenbrengen op de afdeling, gebruik van middelen op de afdeling en/of agressie, bedreiging en ander met de behandeling interfererend gedrag kunnen na evaluatie in het team leiden tot een beëindiging van de opname.

*Patiënten met hersenschade als gevolg van hun verslaving verwijzen we door naar de gespecialiseerde afdelingen voor patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel, Wegwijs 1 en Wegwijs 2. 

Waaruit bestaat onze zorg?

Het uiteindelijke doel van de behandeling is een nuchter en clean leven. Daarvoor werken we op ontwenning, de hantering van craving en hervalpreventie. Bijkomende psychische problemen zoals depressie, angst, trauma’s, verstoord persoonlijkheidsfunctioneren kunnen worden meegenomen in het behandeltraject.

Daarnaast werken we samen met de patiënt aan de kansen en de mogelijkheden die nog open liggen na herstel. Indien nodig zetten we samen de sociaal-maatschappelijke administratie van de patiënt op punt en begeleiden we bij reïntegratie. We grijpen daarvoor terug naar de verschillende verklarings- en
behandelmodellen van de huidige verslavingszorg en vertalen die door naar het individueel traject, op maat van de patiënt.

Naast volledige hospitalisatie bieden we op de afdeling ook dag- en nachthospitalisatie en nazorg aan. Nazorg kan in groep of individueel. De behandeltermijn wordt niet vooraf bepaald, maar sluit aan op het tempo van de patiënt. Vierwekelijks evalueren we samen met de patiënt de opname en behandeling.

Info en bezoekuren

Van maandag tot vrijdag:
Van 16 u. tot 20 u.

Weekend en feestdagen:
Van 13.30 u. tot 20 u.

U kunt ook een afspraak maken voor bezoek op een ander moment.

Locatie

Afdeling De Oever is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in Beernem.

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Amandus 
Reigerlostraat 10 
8730 Beernem 

Bemerkingen, suggesties of klachten

Meer info