Zorgprogramma Psychiatrisch Ziekenhuis

De Palissant

Afdelingen voor volwassenen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

Een vraag?

Bel of mail naar onze afdeling.

Wat doet deze afdeling?

Afdeling De Palissant is een gespecialiseerde opname- en behandelafdeling voor volwassenen met een verstandelijke beperking en een bijkomende GGZ problematiek.  

De duur van de opname varieert afhankelijk van de zorgvraag, maar is altijd van tijdelijke aard.

Tijdens de dagdagelijkse werking wordt de groep ingedeeld in 3 subgroepen, een presentie, een behandel en een resocialisatiegroep. Voor de therapieën worden deze subgroepen nogmaals verdeeld in kleinere groepen om op die manier intensiever te kunnen werken, afhankelijk van de doelstellingen van elke patiënt.

We bieden onder meer tuin-, creatieve-, kook-, muziek-, psychomotore-, relaxatie-, dans en beweging-, groeps-/individuele gesprekstherapie en semi-industrieel werk aan.

Op basis van de zorgvraag werkt de persoonlijke begeleider van de patiënt samen met het interdisciplinair team een individueel behandelplan uit. Naast het therapeutisch aanbod is het aanbieden van nabijheid, duidelijkheid, veiligheid en structuur essentieel in de werking van de afdeling.

Wie kan bij ons terecht?

Volwassenen met een lichte tot (bovengrens) matige verstandelijke beperking, gecombineerd  met een GGZ problematiek kunnen bij ons terecht voor een tijdelijke ziekenhuisopname. Patiënten die strafbare criminele feiten hebben gepleegd, bij wie verslaving als primaire zorgvraag naar voren treedt of die een te grote nood hebben aan fysieke verzorging, worden doorverwezen naar andere zorgvoorzieningen*.

*Patiënten met een lichte verstandelijke beperking én een primaire verslavingsproblematiek verwijzen we door naar de afdeling voor verslavingszorg De Oever. 

Waaruit bestaat onze zorg?

Onze behandeling en begeleiding is gebaseerd op een integratief model, waarbij we patiënten benaderen vanuit verschillende denkmodellen om een totaalbeeld te vormen vanuit diverse disciplines.

We werken vanuit een cliëntgerichte basishouding en bieden behandeling en begeleiding op maat aan met sterke aandacht voor de context van de patiënt. Daarnaast vinden we ook socio-therapeutisch werken belangrijk, waarbij de begeleider als rolmodel mee deelneemt aan de activiteiten. Het team is interdisciplinair samengesteld en het ortho-agogisch handelen is sterk verweven met de psychiatrische invalshoek.

Tijdens de opname steunen we op 5 pijlers:

  • We werken met een dagstructuur die de patiënten duidelijkheid en veiligheid bied
  • De patiënten volgen een therapeutisch programma op maat
  • Tegelijk volgen de patiënten ook een psychiatrische behandeling
  • Via individuele begeleiding creëren we een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, die de nodige nabijheid biedt
  • We werken tijdens de hele opname nauw samen met het familiale en professionele netwerk van elke patiënt

Samen bereiden we de patiënt voor op ontslag en een (her)integratie in de vroegere of een aangepaste leef- en werkcontext. Na hun ontslag kunnen patiënten een beroep doen op nabehandeling. Dat kan in de vorm van telefonische begeleiding, outreach met zorg aan huis of een korte “time-out heropname” op de afdeling. Daarmee houden we de vinger aan de pols en kunnen we preventief inzetten op behandeling en begeleiding.

Info en bezoekuren

Van maandag tot vrijdag:
Van 16 u. tot 18 u. en van 18.30 u. tot 20 u.

Weekend en feestdagen:
Van 10 u. tot 12 u. en 14 u. tot 18 u. en 18.30 u. tot 20 u.

U kunt ook een afspraak maken voor bezoek op een ander moment.

Locatie

Afdeling De Palissant is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in Beernem.

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Amandus 
Reigerlostraat 10 
8730 Beernem 

Bemerkingen, suggesties of klachten

Meer info