Zorgprogramma Psychiatrisch Ziekenhuis

De Stroom

Afdeling voor volwassenen met een psychotische kwetsbaarheid.

Een vraag?

Bel of mail naar onze afdeling.

Afdelingshoofd
Ann Ramon

Therapeutisch coördinator
Rozalien Lievens

Afdelingsarts
dr. Lieselotte Willaert

Maatschappelijk werker
Ann Valette

Wat doet deze afdeling?

In PC Sint-Amandus behoort De Stroom (vervolgbehandeling) samen met De Bron (opnameafdeling) tot de cluster ‘psychosezorg’.

De Stroom biedt gespecialiseerde behandeling aan mensen met een psychotische kwetsbaarheid, veelal in combinatie met een andere problematiek.

De Stroom is een halfopen afdeling en beschikt over 32 residentiële plaatsen. Daarnaast kan men in een overgangsfase op dagtherapie komen.
We baseren ons op het Steunend Relationeel Handelen en werken volgens Open Dialoog. Daarbij wordt, rekening houdend met mogelijkheden en kwetsbaarheden, intensief gewerkt om samen bepaalde doelstellingen te realiseren. We doen dit met een open geest waarbij de wensen, verlangens en verwachtingen van de zorgvrager het uitgangspunt vormen. Houvast én ruimte zijn twee centrale begrippen in de behandeling.

We bieden zorg op maat en houden daarbij rekening met het tempo en de mogelijkheden van de zorgvrager en zijn of haar context. Daardoor is de duur van de opname variabel. We gaan het engagement aan om samen de tijd te nemen die nodig is.

Wie kan bij ons terecht?

Op De Stroom kunnen volwassenen tot 65 jaar (*) met een psychotisch kwetsbaarheid terecht.
Er verblijven vooral mensen die al een langdurig traject binnen de geestelijke gezondheidszorg doorlopen hebben en die nog steeds op zoek zijn hoe ze hun leven kunnen leiden met hun kwetsbaarheid.

We richten ons tot mensen die intern doorverwezen (**) worden, omdat een langere interdisciplinaire behandeling en begeleiding aangewezen is.

Het vervolgtraject wordt zeer individueel bepaald. Samen zoeken we naar de meest geschikte woonvorm (Beschut Wonen, zelfstandig wonen, PVT…), tijdsinvulling en omkadering.

(*) Wie 65 jaar of ouder is, kan terecht bij onze gerontopsychiatrische zorg op afdeling Oase 1 of Oase 2.
(** )Voor externe aanmeldingen verwijzen we door naar afdeling De Bron (opnameafdeling voor volwassenen met een psychotische kwetsbaarheid).

Waaruit bestaat onze zorg?

De kernprincipes van onze visie zijn:

  • Herstelgericht werken

Wij willen de zorgvrager ondersteunen in zijn of haar proces naar klinisch, persoonlijk en maatschappelijk herstel. We gaan samen op zoek naar het hervinden van de zin in iemands bestaan.

  • Presentiegericht werken

We willen ons werk afstemmen op wat men nodig heeft om weer richting aan zijn of haar leven te kunnen geven en de levenskwaliteit te verhogen. We doen dit door persoonlijk contact en oprechte betrokkenheid centraal te stellen.

We helpen mee dragen wat voor de ander soms net ondraaglijk is.

We vinden een evenwaardige relatie tussen de hulpvrager en het behandelend team heel belangrijk. Wij zijn ervan overtuigd dat de ervaringskennis van de patiënt én die van familie/naasten essentieel zijn in het herstelproces.

  • Krachtgericht werken

Als team zien we onze zorgvragers als mensen met kwetsbaarheden én vooral mogelijkheden. Dit heeft te maken met onze methodiek die zich concentreert op de nog aanwezige mogelijkheden en op krachten die vroeger aanwezig waren en nu wat meer op de achtergrond zijn geraakt. Daarnaast proberen we ons ook te richten op het ontdekken van nieuwe krachten.

We doen dit via een geïndividualiseerd behandelprogramma dat wordt uitgewerkt en gedragen door een enthousiast interdisciplinair team. Dit wordt aangevuld met een divers centraal aanbod. We stellen samen een trajectplan op afgestemd op de individuele noden. Iedereen krijgt een individueel begeleider die de persoon gedurende zijn of haar traject op De Stroom begeleidt.

  • Betekenisverlening

We baseren ons op een psychodynamisch denken, waarbij we steeds op zoek gaan naar de particuliere betekenis van iemands verhaal. We bekijken de psychotische belevingen als een poging om met iets ‘ondraaglijk’ om te gaan.

  • Betrekken netwerk

Op De Stroom werken we volgens de principes van Open Dialoog. Dit is een doelgerichte benadering van psychiatrische zorg en behandeling die zo snel mogelijk verbinding zoekt met alle betrokkenen. Dit gebeurt door in open gesprekken naar de verschillende perspectieven te luisteren. We hechten erg veel belang aan het horen van ieders visie, deze van de zorgvrager én zijn of haar familie/naaste. Op deze manier kunnen we onze krachten bundelen om samen te werken aan het herstelproces.

We organiseren hiervoor zorgoverleggen. Dit is een bijeenkomst met alle belangrijke betrokkenen. In dit overleg proberen we een goede afstemming te vinden tussen de zorgvrager, de familie/naasten en betrokken zorgverleners (van binnen en eventueel buiten de afdeling). De frequentie wordt in overleg bepaald.

We hechten veel belang aan participatie van de familie en naasten. Naast de betrokkenheid in het individuele traject bieden we ook een maandelijkse avondbijeenkomst voor familie en naasten in samenwerking met De Bron en een jaarlijkse ontmoetingsdag.

Info en bezoekuren

Altijd welkom!

Het kan nuttig zijn vooraf te informeren of je familielid/naaste aanwezig is op de afdeling in functie van therapie, uitstappen … .

Maandelijks organiseert De Stroom in samenwerking met De Bron een familieavond. Hierin krijgen families/naasten de mogelijkheid om uit te wisselen met elkaar en steun de vinden. Dit gaat door elke 2e dinsdag van de maand van 19:30-21:30 in gebouw St-Marie op het domein.

Locatie

Afdeling De Stroom is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in Beernem.

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Amandus 
Reigerlostraat 10 
8730 Beernem 

Bemerkingen, suggesties of klachten

Meer info