Zorgprogramma Psychiatrisch Ziekenhuis

FIDES

Afdeling voor plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Een vraag?

Bel of mail naar onze afdeling.

Afdelingshoofd
Valentijn Van den Bossche

Therapeutisch coördinator

Hanne Roelandt

Afdelingsarts
dr. Nils Verbeeck

Maatschappelijk werkers
Kristel Wittouck
Delphine Jarvis

Wat doet deze afdeling?

FIDES staat voor ‘Forensisch Instituut voor Deviante Seksualiteit’ en is 1 van de 3 behandelafdelingen voor mannelijke plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. De belangrijkste doelstelling is om terugval te voorkomen. 

We bieden een intensief traject aan van opname, behandeling, reïntegratie en nazorg, met intensieve begeleiding door een interdisciplinair team.

De duur van de opname beslaat minstens 18 maanden en wordt altijd gevolgd door een nabehandeling op ambulante en/of mobiele basis.

Wie kan bij ons terecht?

Volwassen, mannelijke, forensische cliënten (gevat binnen het strafrecht) die om het even welke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag stelden, kunnen bij ons terecht.

De aanwezigheid van een majeure psychiatrische problematiek, psychopathie of een verstandelijke beperking zijn voor ons redenen om cliënten naar andere zorginstanties door te verwijzen.

Waaruit bestaat onze zorg?

FIDES staat borg voor een meersporenbehandeling, gebaseerd op een integratieve therapeutische aanpak. We onderscheiden ons door:

 1. Een expliciete focus op korte- én langetermijndenken in verband met risicobeheersing
 2. Een expliciete investering in reïntegratie tijdens het hele traject
 3. Een specifieke aandacht voor het intrapsychisch (dis)functioneren en persoonlijkheidsverandering en –groei
 4. Een bijzondere aandacht voor de context

Theoretische kaders die onze werking ondersteunen zijn respectievelijk voor bovengenoemde punten:

 • Het Risk-Need-Responsivity Model: cognitief-gedragstherapeutische benadering die zich specifiek richt op risicohantering;
 • Het Good Lives Model (ook voor punt 1): rehabilitatiemodel gericht op onderliggende behoeften van delictgedrag;
 • Emotion-Focused Therapy: proces-experiëntiële benadering waarin emotie-, trauma-, en hechtingstheorie geïntegreerd wordt;
 • Contextuele benadering waarbij belangrijke derden betrokken worden bij de behandeling en indien aangewezen een familie-overeenkomst wordt opgesteld ter preventie van intrafamiliaal misbruik (gebaseerd op het IRIS-model)

Drie kernkrachten structureren ons behandelaanbod: leren, ervaren en doen:

 • Leren: een strikt leerprogramma is erop gericht om terugval op korte termijn te voorkomen, door kennisoverdracht, het aanleren van een aantal technieken en het aannemen van een houding die uit de opgedane kennis voortvloeit
 • Ervaren: terugvalpreventie op langere termijn, erop gericht om via intensieve groepstherapie verandering aan te brengen in de diepere lagen van de persoonlijkheid
 • Doen: diverse, specifiek gericht lichamelijke activiteiten met therapeutisch effect en ontwikkeling van talenten en vaardigheden

We keuren het delictgedrag van onze cliënten altijd ondubbelzinnig af, maar gaan tegelijk ook op een respectvolle manier met hen om. We aanvaarden onze cliënten als volwaardige personen die verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor hun daden en voor het veranderen van hun gedrag. Seksueel misbruik is immers een behandelbaar probleem, dat niet enkel gezien mag worden als een gedragsstoornis, maar ook als een stoornis in het persoonlijk functioneren en daaruit voortvloeiend een relationele stoornis.

Ons weekprogramma telt vooral veel groepstherapie. Daarnaast kan er ruimte gemaakt worden voor individuele benadering.

Info en bezoekuren

Van maandag tot vrijdag:
Van 17.15 u. tot 21 u.

Weekend en feestdagen:
Van 9 u. tot 21 u.

Locatie

De residentiële werking van FIDES (FIDES-R) bevindt zich in het PC Sint-Amandus. Daarnaast is er ook een ambulante werking (FIDES-A, binnen vzw Prisma, gehuisvest in het CGG Prisma in Beernem) en een werking forensisch beschut wonen.

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Amandus 
Reigerlostraat 10 
8730 Beernem 

Bemerkingen, suggesties of klachten

Meer info