Zorgprogramma Psychiatrisch Ziekenhuis

Pariz

Afdeling voor volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek en middelenafhankelijkheid.

Een vraag?

Bel of mail naar onze afdeling.

Afdelingshoofd
Dorien De Backer

Therapeutisch coördinator
Stefanie Lekime

Afdelingsarts
dr. Peter Wostyn

Maatschappelijk werker
Emma De Gersem

Wat doet deze afdeling?

Afdeling Pariz is een intensieve opname- en behandelafdeling voor volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek én middelenafhankelijkheid bij wie het therapeutische parcours is vastgelopen.

De afdeling biedt een heel intensieve begeleiding aan de patiënt. Tijdens de behandeling nemen we het probleemgedrag van de patiënt onder de loep en zoeken we naar verandering, zodat het therapeutische parcours voortgezet kan worden.

De afdeling wil een ankerpunt zijn waar mensen op verhaal kunnen komen. We bieden een behandeling op maat aan waarbij de eigenheid van de patiënt en zijn of haar geschiedenis, maar ook zijn of haar verlangens en wensen een plaats krijgen. We kijken in de eerste plaats naar de kansen en de mogelijkheden en werken gericht op persoonlijke groei.

De duur van de opname varieert afhankelijk van de ernst van de zorgvraag tot maximaal 1 jaar.

Wie kan bij ons terecht?

Patiënten met een persoonlijkheidsproblematiek in combinatie met middelenmisbruik* waarvan het therapeutisch parcours binnen een andere professionele behandelcontext is vastgelopen, kunnen bij ons terecht. De patiënten kunnen een zekere graad van autonomie aan** en hebben uitzicht op een persoonlijke groei***. Mensen met een chronisch, onomkeerbaar organisch ziektebeeld en mensen die crimineel gedrag vertonen zonder specifiek oorzakelijk psychiatrisch ziektebeeld worden bijgevolg niet opgenomen.

*volwassenen met een problematiek van middelenmisbruik zonder uitgesproken persoonlijkheidsproblematiek verwijzen we door naar de afdeling voor verslavingszorg De Oever. 
**volwassenen met een mentale beperking (IQ lager dan 65) verwijzen we door naar de afdeling voor psychomentale zorg, De Palissant. 
***volwassenen die in een chronische psychotische toestand verkeren waarbij weinig of geen verandering verwacht wordt, verwijzen we door naar de afdeling voor psychosezorg, De Stroom of De Bron, de intensieve opname- en behandelafdeling voor volwassenen met een dubbeldiagnosepsychose in combinatie met middelenafhankelijkheid. 

Waaruit bestaat onze zorg?

We kunnen een intensieve behandeling bieden door de kleinschaligheid van de afdeling en de schouder-aan-schouder-begeleiding (2 individuele begeleiders per patiënt).

Pariz is een gesloten afdeling met een open geest, waar we met behulp van een gestructureerd en voorspelbaar kader veiligheid aanbieden mét ruimte om samen met de patiënt noodzakelijke vaardigheden in te oefenen. Een validerende, warme, ondersteunende, respectvolle en begrenzende benadering staat centraal.

De dialectische gedragstherapie vormt het denkkader, met een balans tussen acceptatie en verandering. Onze doelstelling is de patiënt vaardiger, stabieler en bewuster in het leven te laten staan. De therapie is gericht op mindfulness, emotieregulatie, intermenselijke vaardigheden en het overleven van crisismomenten. Dat denkkader is nauw verweven met de visie rond hervalmanagement.

Samen met de patiënt onderzoeken we zijn of haar spanningsopbouw en stellen we een signalerings- en actieplan op. Het accent ligt op het verwerven van mechanismen die gebruikt kunnen worden bij spanningsmomenten, in contact met anderen en tijdens belangrijke stresssituaties.

De afdeling is altijd telefonisch bereikbaar voor (ex)- patiënten, hun familie of andere naasten en we zijn steeds beschikbaar om ondersteuning te bieden tijdens moeilijke momenten. Ook na ontslag is het team verder bereikbaar voor advies en ondersteuning en kan er een terugkommoment gepland worden.

Info en bezoekuren

Maandag, woensdag en vrijdag:
Van 17 u. tot 18 u. en van 19.30 u. tot 20.30 u.

Dinsdag en donderdag:
Van 19.30 u. tot 20.30 u.

Weekend:
Van 14 u. tot 18 u. en van 19.30 u. tot 20.30 u. in de bezoekersruimte.

Bezoek is te beperken tot maximaal één uur. Uitzonderingen zijn bespreekbaar met de teamleden.

Steeds is een telefonische afspraak de dag voordien noodzakelijk.

Locatie

Afdeling Pariz is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in Beernem.

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Amandus 
Reigerlostraat 10 
8730 Beernem 

Bemerkingen, suggesties of klachten

Meer info