Zorgprogramma Psychiatrisch Ziekenhuis

pIZa

Afdeling voor volwassenen met een psychotische kwetsbaarheid en middelenafhankelijkheid.

Een vraag?

Bel of mail naar onze afdeling.

Afdelingshoofd
Amber Vansteenlandt

Therapeutisch coördinator
Jelle Van Havere

Afdelingsarts
dr. Simon Vanmarcke

Maatschappelijk werker
Christine Brauwers

Wat doet deze afdeling?

Afdeling pIZa is een intensieve opname- en behandelafdeling voor volwassenen met een psychose en middelenafhankelijkheid bij wie het therapeutische parcours is vastgelopen. Er is een intensieve begeleiding van de patiënt. 

Het interdisciplinaire team richt zich vooral op het deblokkeren van het vastgelopen therapeutisch traject. Daarbij wordt ook het doorverwijzende team steeds betrokken, met het oog op het vervolg van het behandeltraject.

De duur van de opname varieert, maar patiënten verblijven gemiddeld 6 maanden, tot
maximaal 1 jaar op de afdeling. Een opname op pIZa is steeds tijdelijk en we verwachten dat de patiënten na ontslag kunnen terugkeren naar hun doorverwijzende voorziening of een meer passende setting.

Wie kan bij ons terecht?

Volwassenen met een psychose in combinatie met middelen-afhankelijkheid kunnen bij ons terecht als het therapeutisch traject bij de doorverwijzende voorziening is vastgelopen. Deze patiënten hebben ernstige gedragsstoornissen en/of vertonen agressief gedrag. Door dit aanhoudende ontwrichtende gedrag wordt de voortgang of het opstarten van een behandeltraject moeilijker.

Vaak hebben ze al opnames in verschillende zorginstanties achter de rug en hebben ze weinig of geen vooruitgang geboekt op therapeutisch vlak.* We nemen enkel patiënten op die doorverwezen worden uit reguliere zorginstanties, zowel geïnterneerden als mensen die gedwongen opgenomen zijn.

Patiënten kunnen een zekere autonomie aan en zijn in staat tot cognitieve zelfreflectie en introspectie**. Patiënten hebben uitzicht op persoonlijke groei, zodat er vooruitgang gemaakt kan worden in de therapeutische behandeling***. Volwassenen met een chronisch, onomkeerbaar organisch ziektebeeld, en volwassenen die crimineel gedrag vertonen zonder specifiek psychiatrisch ziektebeeld worden bijgevolg niet opgenomen.

*Patiënten die kampen met middelenmisbruik zonder ernstige gedragsstoornissen, agressief gedrag of psychotische problematiek, verwijzen we door naar afdeling De Oever, afdeling voor verslavingszorg.

**Volwassenen met een verstandelijke beperking verwijzen we door naar de afdeling voor psychomentale zorg, De Palissant.

***Volwassenen met een psychotische problematiek zonder gedragsstoornis, verwijzen we door naar de afdeling voor psychosezorg, De Bron.

Waaruit bestaat onze zorg?

We kunnen een intensieve behandeling bieden door de kleinschaligheid van de afdeling en de schouder-aan-schouder-begeleiding.

pIZa is een gesloten afdeling , waar we met behulp van een gestructureerd, voorspelbaar en veilig kader, ernaar streven om een motivatie te laten groeien en/of nieuwe aanknopingspunten te creëren om een verdere behandeling binnen een reguliere setting nieuwe kansen te bieden. Volgende doelstellingen staan centraal:

  • (Voortgezette) individuele probleemexploratie en aanvullende diagnostiek
  • Impulsiviteitsproblemen die aanleiding gaven tot opname proberen beheersbaar te maken
  • Gedragsmatige bijsturing met de verwachting dat de patiënt zich meer openstelt voor een zorgrelatie
  • Zorg voor de heropbouw van de emotionele veiligheidsbeleving, beïnvloeding naar het ontwikkelen van nieuwe gedragingen en belevingen, gepaard met positieve(re) zelfbeleving.

Na een observatieperiode van 6 tot 8 weken stellen we een individueel behandelplan en een therapieprogramma op afhankelijk van de situatie, de mogelijkheden en de noden van de patiënt. In een drugsvrij klimaat is de therapie gericht op het stabiliseren van de psychotische symptomen én anderzijds op het herstellen van het evenwicht door een gestructureerde omgeving en dagindeling aan te bieden en contact na te streven met de realiteit, zichzelf en de omgeving. Daarvoor worden bijna alle therapiemomenten in groep aangeboden.

Onderdelen van het therapieprogramma richten zich op: lichamelijke gezondheid en welbevinden, gezonde voeding, opbouw van sociale contacten (groepsgesprekken, stimuleren van vrije momenten in groep, vrijheden uitbouwen, uitstappen), evenwicht tussen vrije tijd en werk, contact met de eigen gevoelswereld via individuele gesprekken, creatieve therapie …. Al deze onderdelen richten zich op het herstellen van het evenwicht.

Info en bezoekuren

Van maandag tot vrijdag:
Van 18 u. tot 20.30 u.

Weekend en feestdagen:
Van 14.30 u. tot 17 u. en van 18 u. tot 20.30 u.

Bezoek dient steeds op voorhand besproken te worden. Neem hiervoor contact op met de afdeling.

Locatie

Afdeling pIZa is gevestigd op de campus van het PC Sint-Amandus in Beernem.

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Amandus 
Reigerlostraat 10 
8730 Beernem 

Bemerkingen, suggesties of klachten

Meer info