Terug naar overzicht
  • Beleid en kwaliteit, Organisatie, Vorming, Medewerkerswelzijn
  • 5 juni 2024

Symposium HR in de zorg brengt inzichten en handvaten rond retentie

Op 5 juni vierde PC Sint-Amandus de tiende verjaardag van haar personeelsdienst met een inspirerende HR-studiedag 'Retentie' was doorheen de dag het centrale thema en experts uit verschillende vakgebieden deelden hun inzichten over welzijn, teamdynamieken en HR-trends. De dag bracht concrete handvaten en interactieve workshops.

Meer info

Vertrouwen als fundament

Lode Godderis (Gewoon Hoogleraar KU Leuven en CEO IDEWE) benadrukte het belang van een sterke relatie tussen leidinggevenden en medewerkers, geworteld in vertrouwen. Hij pleitte voor het onderhouden van werkrelaties, zelfs met afwezige medewerkers. Hij benadrukte ook het belang van een positieve afscheidscultuur, waarbij medewerkers niet worden uitgewuifd, maar uitgenodigd voor een hernieuwde ontmoeting.

Duurzaam HR-Beleid in de strategie

Kathelijne Verboomen (director kenniscentrum Acerta) en Christophe Deroose (CAO Acerta) deelden hun visie op een duurzaam HR-beleid dat integraal deel uitmaakt van het strategisch beleid. Ze introduceerden het concept van ‘Possibilisme’, waarbij de focus ligt op talenten en mogelijkheden. Ook haalden ze de opmars van AI aan, benadrukkend dat artificiële intelligentie kansen biedt, maar ook gevaren met zich meebrengt.

Negatief samenwerkingsgedrag

Nele Verrezen (auteur en co-founder Marcells Journey) belichtte het belang van positieve teamdynamieken en identificeerde verbondenheid, communicatie, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en resultaat als de vijf cruciale factoren voor een goed functionerend team. Ze waarschuwde voor negatief samenwerkingsgedrag als een belangrijke oorzaak van vertrek en benadrukte het belang van directe reactie van leidinggevenden op dergelijk gedrag.

Veerkracht in teams

Lieve Van Durme (consultant Vonk) inspireerde met haar betoog over veerkracht in teams, waarbij ze benadrukte dat problemen het beste in behapbare stukjes kunnen worden aangepakt. Ze promootte een cultuur van positiviteit en mogelijkheden, waarbij tevredenheid dagelijks wordt geëvalueerd. Haar boodschap was helder: bouw voort op wat werkt en laat los wat niet werkt.

Arbeidskrapte en onthaalbeleid

Veerle Van Roey (Adviseur HR Zorgnet-Icuro) leidde een ervaringsgerichte workshop die de uitdagingen van arbeidskrapte adresseerde. Ze benadrukte het belang van een pré-boarding beleid en exit-interviews, waarbij afscheid niet het einde is, maar eerder een nieuwe ontmoeting inluidt.

Welzijn en productiviteit

Eddy Carette (Centraal preventieadviseur Broeders van Liefde) focuste op het belang van welzijn, vooral tijdens moeilijke levensmomenten. Hij benadrukte dat vitale medewerkers beter kunnen bijdragen aan organisatiedoelen en waarschuwde voor de impact van persoonlijke zorgen op productiviteit en betrokkenheid. Zijn pleidooi voor een holistische benadering van werk en leven werd ondersteund door het idee van een Employer Assistance Program (EAP) om medewerkers te ondersteunen.

Tot slot eindigde de dag met de gedeelde overtuiging dat afscheid geen definitief einde betekent, maar eerder een nieuwe fase inluidt.

Vanuit PC Sint-Amandus kijken we vol vertrouwen naar de toekomst, waarbij deze inzichten worden omgezet in actiepunten om de werkomgeving te verbeteren en de retentie te versterken. Met een warm ‘au revoir’ omarmen we de uitdagingen en kansen die voor ons liggen.